SWE

Vi tillhandahåller idag följande tjänster:

Takplåtslagare

VVS-montörer

Ventilationsmontörer

Kakelungsmakare ( samt andra specialistområden inom bygg )

Industribemanning

Specialrekryteringar vid förfrågan